Our Vision

Data Center Specialist”

บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับห้องคอมพิวเตอร์ โดยทางบริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้าน IT และ Data Center ได้เริ่มธุรกิจด้าน ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยรับดำเนินการออกแบบห้อง Data Center และระบบ Infrastructure ภายใน Data Center และ ห้อง Server อันประกอบด้วย  งาน Civil ,  งานระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ, งานระบบความเย็น (Cooling System), งานระบบพื้นยก (Raised Floor System), งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System), งานระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม (Water Leak Detection System), งานระบบสัญญาณเตือนอัตโนมัติ (Environment Monitoring System), งานระบบความปลอดภัย (Access Control and CCTV), งานระบบ Network ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Network Cabling System)  และ งานไฟฟ้าสำรอง (Generator) นอกจากนี้บริษัทยังรับออกแบบติดตั้งระบบ  Home Automation และ ระบบ Video Conference

นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เช่น ระบบ Water Leak Detection System, ระบบ พื้นยก (Raised Floor System) , ระบบ Environment Monitoring และ ระบบ IP Surveillance System เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า Data Center , Server Room และ Building

บริษัทมีผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ Data Center และ Server Room ระดับ Professional ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถดำเนินออกแบบและจัดสร้างห้อง Data Center ทั้งแบบ Turnkey Project หรือ Partial Project

 

สำหรับห้อง Data Center นอกจากจะให้บริการในการออกแบบ แล้วทางบริษัท ฟิวชั่น สามารถให้บริการจัดหาและติดตั้ง

  1. งานระบบ Civil
  2. งานระบบความเย็น (Cooling System)
  3. งานระบบไฟฟ้าสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ และ อาคารสำนักงาน
  4. งานระบบตรวจจับเพลิงไหม้ และ ดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์
  5. งานระบบตรวจน้ำรั่วซึมในอาคาร และ ห้องดาต้าเซ็นเตอร์
  6. งานระบบสำรองกระแสไฟสำหรับ Server , อาคารสำนักงาน และ ห้องดาต้าเซ็นเตอร์
  7. งานระบบเน็ทเวิร์ค สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสำนักงานและห้องดาต้าเซ็นเตอร์
  8. งานระบบตรวจจับสภาวะแวดล้อม (Environment Monitoring)
  9. งานระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV และ Access Control)
  10. งานเครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Generator Set)